Laborator


Laboratori është një departament shumë i rëndësishëm për një institucion mjekësor. Analizat e ndryshme që mund të kryhen në Laborator janë shpesh vendimtare në:

 • Vendosjen e diagnozës përfundimtare dhe ose diagnozës diferenciale.
 • Përcaktimin e llojit dhe/ose dozës së mjekimit.
 • Kontrollin periodik të një patologjie të caktuar.
 • Kontrollin rutinë të një individi.

 • Në Laboratorin tonë mund të kryen analiza klinike, biokimike, imunologjike, hormonale, tumorale dhe bakteriologjike. Lista e mëposhtme përfshin ato më të zakonshmet.

Analizat Klinike

 • Hemogramë (Gjak Komplet) – Analizë e cila pasqyron elementët e figuruar të gjakut. Disa prej tyre janë:
  • Rruazat e Bardha (WBC).
  • Rruazat e Kuqe (RBC).
  • Pllakëzat e Gjakut (PLT).
  • Etj.
 • Formulë Leukocitare – Analizë e cila tregon sasinë e elementëve përbërës të rruazave të bardha, shprehur në përqindje.
 • Urinë Komplet – Analizë e thjeshtë urine me anë të së cilës konstatohet prezenca e Rruazave të Bardha (Leukocite), Rruazave të Kuqe (Eritrocite) dhe Bakterieve.

Analizat Biokimike

 • Tregues të funksionit të Veshkës:
  • Azotemi.
  • Kreatinemi.
 • Tregues të funksionit të Mëlçisës:
  • Bilirubinë Totale.
  • Bilirubinë Direkte.
  • SGOT.
  • SGPT.
  • ALP.
  • GGT.
  • LDH.
 • Treguesit laboratorik të Diabetit:
  • Glicemi esëll.
  • Glicemi 2 orë pas ushqimi.
  • HbA1c.
 • Lipidograma – Analiza të cilat tregojnë nivelin e yndyrnave në gjak:
  • Kolesterol.
  • Triglicerid.
  • HDL.
  • LDL.
 • Tregues labotatorik të funksionit të Pankreasit:
  • Amilazemi.
  • Amilazuri.
  • Lipazemi.
 • PCR - Proteina C Reactive.
  • Vlerat e kësaj analize mund të rriten në rastet e inflamacioneve të ndryshme si:
   • Apendisiti.
   • Pankreatiti.
   • Sëmundjet Reumatizmale.
   • Sëmundjet Inflamatore të Zorrëve.
  • Mund të përdoret për të vlerësuar rrezikun e zhvillimit të Sëmundjeve të Arterieve Koronare.
 • Fibrinogjeni – Analizë e cila shërben kryesisht për:
  • Studimin e faktorëve të koagulimit të Gjakut.
  • Për monitorimin e sëmundjeve progresive të Mëlcisë, Kockave, Artikulacioneve, etj.
 • Niveli i Protrombinës/INR – Analizë e cila kontrollon mekanizmin e koagulimit të Gjakut. Ndër funksionet kryesore të saj jan:
  • Monitorimi i terapisë me hollues Gjaku për pacientët që vuajnë nga Sëmundje të Zemrës.
  • Monitorimi i pacientëve të cilët vuajnë nga Sëmundje të kronike të Mëlçisë si Hepatitet dhe Cirozat.
 • Albuminemi – Analizë e cila shërben si tregues i përpunimt të Albuminës në Mëlçi. Në Sëmundjet Kronike të Mëlçisë, si Hepatitet dhe Cirrozat, përpunimi i saj është defiçitar dhe për pasojë vlerat e analizës dalin të ulëta.
 • Proteina Totale – Analizë e cila tregon kryesisht:
  • Gjëndjen nutricionale të organizmit.
  • Funksionin e Mëlçisë dhe të Veshkave.
 • Uricemia – Analizë e cila tregon nivelin e Acidit Urik në Gjak. Një nivel i lartë i Acidit Urik në Gjak mund të indikojë Sëmundje të Artikulacioneve.
 • Sideremia – Analizë e cila tregon nivelin e hekurit në Gjak. Përdoret kryesisht për Diagnozën dhe ecurinë klinike të Pacientëve që trajtohen për Anemi nga mungesa e hekurit.
 • Elektrolitet në Gjak – Analizë e cila tregon nivelin e Elektroliteve ose mineraleve në Gjak.
  • Kalçium (Ca).
  • Kalium (K).
  • Magnez (Mg).
  • Klor (Cl).
  • Natrium (Na).
 • Acidi Folik – Analizë e cila tregon nivelin e acidit folik në Gjak. Ndihmon në diagnostikimin e llojit të Anemive.
 • Vitamina B12 –Analizë e cila tregon nivelin e Vitaminës B12 në Gjak. Ndihmon në diagnostikimin e llojit te Anemive.
 • CPK – Analizë e cila tregon nivelin e Kreatinë Fosfokinazës në Gjak. Ajo shërben për të diagnostikuar:
  • Arrestin Kardiak
  • Sëmundje të Muskujve
  • Infeksione Post-Operator.
 • Faktori Reumatoid – Analizë e cila përdoret për diagnostikimin e Artritit Reumatoid dhe sëmundjeve të tjera Autoimune.


Analizat Imunologjike

 • AgHBs – Tregues viral. Analizë e cila shërben për të indentifikuar infektimin nga Virusi i Hepatitit B.
 • AntiHCV – Tregues Viral. Analizë e cila shërben për të indentifikuar infektimin nga Virusi i Hepatitit C.
 • HIV 1-2 – Analizë e cila shërben për të indentifikuar infektimin nga virusi HIV.
 • ASO – Analizë e cila tregon nivelin Plazmatik të Antitupave të Antisterptolizinës. Ajo shërben për të diagnostikuar infeksionin e shkaktuar nga Bakteri i Streptokokut.
 • Feçe Gjak Okult – Analizë e cila tregon prezencën e Gjakut në Feçe. Analizë rutinë për diagnostikimin e Kancerit të Zorrës së Trashë.
 • Antigeni Fekal për H. Pylori – Analizë e cila tregon mbetjet e Helikobakter Pilorit në Feçe.
 • Ferritinemi – Analizë e cila tregon rezervat e hekurit në Gjak. Nivele të ulëta të saj ndeshen në rastet e Anemive, kurse nivele të rritura të saj mund të ndeshen në Sëmundje Tumorale ose Sëmundje Kronike të Mëlçisë, si Hemokromatoza.
 • Analizat Hormonale
 • Kontrolli i funksionit të Gjëndrës Tiroide.
  • TSH.
  • FT3.
  • FT4.


Markuesit Tumoralë

 • CEA – Tregues tumoral i rëndësishëm për diagnostikimin dhe ecurinë e pacientëve që vuajnë dhe janë nën terapi për Tumoret e Zorrës, Gjirit dhe Mushkrive.
 • AFP -Analizë e cila përdoret për
  Diagnostikimin dhe ecurinë klinike të pacientëve që vuajnë dhe janë nën mjekim për disa lloje Tumoresh, si:
  • Të Mëlçisë.
  • Të Lëkurës.
  • Të Zorrës.
  • Evidentimin e Tumorit të Testikujve.
  • Kontrollin e Anomalive Embrionale dhe ato të Placentës gjatë Shtatëzanisë
 • AFP -Analizë e cila përdoret për:
  • Diagnostikimin dhe ecurinë klinike të pacientëve që vuajnë dhe janë nën mjekim për disa lloje Tumoresh, si:
   • Të Mëlçisë.
   • Të Lëkurës.
   • Të Zorrës.
  • Evidentimin e Tumorit të Testikujve.
  • Kontrollin e Anomalive Embrionale dhe ato të Placentës gjatë Shtatëzanisë.
 • CA 19-9 - Analizë e cila shërben për diagnostikimin dhe ecurinë klinike të pacientëve që vuajnë dhe janë nën mjekim për disa lloje Tumoresh, si:
 • Ca 125 - Analizë e cila shërben për diagnostikimin dhe ecurinë klinike të pacientëve që vuajnë dhe janë nën mjekim, kryesisht, për Tumorrin e Vezoreve. Vlera të larta të saj mund indikojnë dhe:
  • Tumore të Qafës së Mitrës.
  • Ciroza Hepatike.
  • Tumore të Pankreasit, të Mushkërive, të Zorrës.
  • Të Zorrës.
 • Psa/fPsa - Analizë e cila lidhet me Kancerin e Prostatës. Në rastet kur rezultati del Pozitiv, pra indikon se pacienti mund të vuajë nga Kanceri i Prostatës, ekzaminimet instrumentale dhe laboratorike vazhdojnë për të konfirmuar ose rrëzuar këtë indikacion. Në rastet kur rezultati del Negativ, gjithsesi nuk mund të përjashtohet 100% rreziku i Kancerit të Prostatës.


 • Analizat Bakteriologjike

 • Feçe Parazit - Analizë e cila indikon prezencën e parazitëve të ndryshëm, si Giardia Lamblia, në organizëm. Parazitë të cilët transmetohen lehtësisht ndërmjet individëve dhe shkaktojnë shqetësime tek të prekurit prej tyre. Nëse lihen pa u trajtuar mund të shkaktojnë probleme serioze.
 • Feçe Kandida- Analizë e cila indikon prezencën e Kandidës (Myk ose Kërpudhë) në Traktin Tretës.
 • Koprokultura- Analizë e cila indikon prezencën e bakterieve, si Salmonela dhe/ose Shigela, në organizëm. Bakterie të cilat shkaktojnë Sëmundje të rrezikshme për jetën e njeriut.
 • Urokultura- Analizë e cila indikon prezencën e bakterieve në Traktin Urinar. Bakterie të cilat mund të shkaktojnë infeksione të ndryshme dhe në disa raste të rrezikshme për jetën e njeriut, siç është dhe E. Coli.
 • Kulturë fyti për Kandida dhe Koke- Analizë e cila indikon prezencën e infeksioneve bakteriale ose mykotike në rrugët e Frymëmarrjes.