Koliti Spastik (Sindromi i zorrës së irrituar)


Koliti Spastik, ose Sindromi i Zorrës së Irrituar përshkruhet si një grup ankesash të cilat vazhdojnë për një periudhë relativisht të gjatë kohore mbi tre muaj. Këto ankesa dëmtojnë cilësinë e jetës dhe për to nuk ka një sëmundje të përcaktuar që të jetë përgjegjëse.

  Ankesat

 • Dhimbje dhe/ose fryrje barku
 • Çrregullime të jashtëqitjes – diarre, kapsllëk ose një formë e ndërthurur ndërmjet tyre (herë njëra, herë tjetra).
 • Ndjesi e ngopjes së shpejtë pas ngrënies.
 • Kur ankesat e mësipërme zgjasin mbi tre muaj.

 • KUJDES!!! Nëse ankesat e mësipërme shoqërohen me një ose disa nga simptomat e mëposhtme, nuk kemi të bëjmë me Sindromën e Zorrës së Irrituar. Këto ankesa janë:
 • Temperaturë
 • Jashtëqitje me gjak.
 • Rënie në peshë
 • Ulje të theksuar të oreksit

Diagnoza:

Vendoset nga mjeku vetëm nëse janë përjashtuar shkaqe të tjera të ankesave të mësipërme duke u bazuar në:

 • Vizitë Gastro-Hepatologjike.
 • Gastroskopi.
 • Kolonoskopi.
 • Ekografi Abdominale.
 • Tushe rektale (ekzaminimi me gisht i kanalit anal).
 • Analiza Laboratorike në gjak:
  • Funksioni hepatik (i mëlçisë): Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, PCR, LDH, GGT, Fibrinogjen, Albuminemi.
  • Funksioni i pankreasit: Amilazemi, Amilazuri.
  • Funksioni renal (i veshkës): Azotemi, Kreatinemi.
  • Elektrolitet (Ca, K, Mg, Cl, Na)
  • Glicemi.
  • INR.
  • Gjak Komplet.
  • Lipidograma: HDL, LDL, Triglicerid, Kolesterol Total.
  • Hekuri në gjak: Sideremi, Ferritinemi.
  • Markerat tumoral: CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125.
  • Markerat viral: AgHbs, AntiHCV.
  • Hormonet e tiroides: Ft3, Ft4, TSH.
 • Analiza Laboratorike në feçe dhe urinë:
  • Urinë komplet.
  • Feçe Kandida.
  • Koprokulture.
  • Feçe Parazit.
  • Antigen Fekal për Helikobakter Pilori.
  • Feçe Gjak Okult.
  • Feçe për yndyrna, Feçe për fibra elastike dhe muskulare.
  • Kalprotectina ne feçe.

Trajtimi:

 • Mjekim të mirëpërcaktuar shkakor nuk ka!!!
 • Një regjim dietik ushqimor i pasur me fibra (por jo vetëm) në vartësi të jashtëqitjes ndihmon. Gjithashtu, eleminimi i ushqimeve që krijojnë problem është i rëndësishëm. (Klikoni këtu për më tepër)
 • Psikoterapi dhe menaxhim i stresit.
 • Mjekimi me medikamente simptomatike, antispastike ose qetësues të sistemit nervor, kundër fryrjes së barkut, kundër kapsllëkut ose diarresë gjithmonë sipas porosisë së mjekut, përbën trajtimin e duhur medikamentoz për kolitin spastik.

Parandalimi:

Konsulta me mjekun Gastro-Hepatolog në rastet e çrregullimeve të zakonit tuaj të jashtëqitjes, mund të shërbejë për ta diagnostikuar këtë sëmundje në hapat e parë dhe për të evituar në këtë mënyrë komplikacionet.

Dieta e rregullt dhe e balancuar ushqimore është gjithmonë një plus në të gjitha problemet e tubit tretës.KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.