Karriera

Në “Klinika Kajo” ne besojmë se “Asset”-i më i rëndësishëm që një kompani ka, pa dallim industrie, madhësie apo filozofie, janë njerëzit. Ata njerëz, pa punën e përditshme dhe mendjen e të cilëve, asnjë kompani nuk do të mund të funksiononte, pavarësisht burimeve financiare, pronave fizike apo teknologjisë së fundit. Janë ata njerëz, përkushtimi i përditshëm i të cilëve i jep frymë, zemër, dhe shpirt çdo kompanie dhe e çon atë përpara duke bërë që pjesa tjetër e njerëzve ta zgjedhin dhe ta besojnë atë në çdo produkt apo shërbim që ofron.

Ne e kemi bërë pjesë thelbësore të misionit tonë krijimin e një ambjenti pune profesional, të ngrohtë, dhe të mirëpaguar për të gjithë punonjësit tanë. Një ambjent ku ata të ndihen mirë, të sigurtë, të vlerësuar, të rriten profesionalisht dhe të ngrihen në detyrë.

Ne jemi gjithmonë në kërkim të njerëzve të cilët besojnë në vizionin dhe misionin tonë, si dhe ndajnë të njëjtat vlera me ne. Nëse mendoni se jeni personi i duhur për ne dhe dëshironi ti bashkoheni rrugëtimit tonë drejt suksesit, ju ftojmë të aplikoni në një nga pozicionet e listuara më poshtë.Pozicionet Vakante

Për momentin nuk ka pozicione pune të lira.