Kardiologji


Blog

Në fushën e Kardiologjisë bëjnë pjesë të gjitha patologjitë që kanë të bëjnë me:

 • Sëmundjet e Valvulave të Zemrës.
 • Sëmundjet e Enëve të Gjakut që hyjnë dhe dalin nga Zemra.
 • Vrimat brënda në Zemër dhe sëmundje të tjera të lindura të zemrës me komplikacione të rënda.
 • Sëmundje të Muskulit të Zemrës.
 • Sëmundje të Enëve të Gjakut që furnizojnë Muskulin e Zemrës me gjak si Arteriet Koronare.
 • Sëmundje të Cipës që Mbështjell Zemrën – Perikarditet.
 • Tumoret brënda në Zemër.
 • Sëmundje të Sistemit Elektrik të Zemrës, Çrregullimet e Ritmit dhe ato të Përçimit të Impulsit.
 • Tensionin dhe sëmundjet që vijnë prej tij.

Në klinikën tonë merremi kryesisht me diagnostikimin, kontrollin, ndjekjen afatgjatë dhe mjekimin e këtyre patologjive. Ekzaminimet klinike, laboratorike dhe instrumentale që kryhen në Klinika Kajo dhe që i përkasin departamentit të Kardiologjisë, janë:


Ekzaminime Klinike


Ekzaminime Instrumentale


Ekzaminime laboratorike të ndryshme, më të zakonshmet përfshijnë:

 • Gjak komplet.
 • Glicemi.
 • Lipidograma: HDL, LDL, Triglicerid, Kolesterol Total.
 • INR.
 • Funksioni Hepatik (i Mëlçisë): Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, CRP, LDH, GGT, Fibrinogjen.
 • Funksioni Renal (i Veshkës): Azotemi, Kreatinemi.
 • Proteina totale.
 • Hekuri në gjak: Sideremi, Ferritinemi.
 • Hormonet e Tiroides: Ft3, Ft4, TSH.