Hipertensioni arterial – hta,
ose sëmundja hipertonike


HTA është një faktor madhor rreziku për:

 • Sëmundjet e Zemrës dhe të enëve të gjakut.
 • Infarktin Akut të Miokardit.
 • Dëmtimet e Aortës dhe të Arterieve të këmbëve.
 • Disekimin dhe plasjen e Aneurizmës së Aortës Ascendente (ngjitëse) dhe asaj të barkut.
 • Sëmundjet e Trurit dhe të Veshkave.
 • Dëmtimet e Retinës së Syrit.

HTA – klasifikimi nga pikëpamja etiologjike (e origjinës):

 • HTA primar (esencial, idiopatik) prek rreth 90% të popullsisë. Quhet ndryshe dhe sëmundja e hipertensionit që nuk i dihet origjina (mund të jetë i trashëguar nga prindërit). Prek zakonisht moshën mbi 40 vjeç.
 • HTA sekondar prek rreth 10 % të popullsisë. Zakonisht vjen si pasojë e një sëmundje tjetër. Disa nga këto sëmundje mund të jenë:
  • Sëmundjet e Veshkave.
  • Të gjëndrave endokrine (si Tiroidia, Gjëndra Mbiveshkore, etj).
  • Hipertensioni në gratë shtatëzëna.
  • Sëmundjet e Trurit.
  • Koarktacioni i Aortës (Sëmundje e Lindur e Aortës).
  • Përdorimi i drogave, alkoolit, etj.

Klasifikimi i HTA sipas stadeve:


Vlera e Tensionit (HTA)
Stadi Sistoliku (max) Diastoliku (min)
Normal < 130 < 85
Kufiri maksimal 130-139 85-89
I – i lehtë 140-159 90-99
II – i moderuar 160-179 100-109
III – i rëndë 180-209 110-119
IV – shumë i rëndë > 210 > 120


HTA – klasifikimi nga pikëpamja klinike:

 • HTA stadi I:
  • Nuk ka dëmtime në enët e gjakut dhe në organe (Zemër, Veshka, Sy, Tru, etj.).
 • HTA stadi II:
  • Mund të ketë trashje të mureve të Zemrës dhe dëmtime të enëve të gjakut.
 • HTA stadi III:
  • Mund të ketë dëmtime të organeve të tjera.
  • Mund të fillojë zgjerimi i dhomave të Zemrës.
 • HTA stadi I IV:
  • Dhomat e zemrës janë të zgjeruara dhe funksioni pompë i Zemrës është i dobësuar.
  • Ka dëmtime të rëndësishme edhe në organet e tjera.

Ankesat:

 • TA (tensioni) nuk ka stabilitet.
 • Dhimbje koke.
 • Marrje mëndsh, humbje ekuilibri.
 • Marrje fryme.
 • Shtrëngim në gjoks.
 • Ndjenja e mbytjes.
 • Të vjella.
 • Në disa raste të dridhura dhe të ftohtë.
 • Ndonjëherë errësim të shikimit, humbje të ndërgjegjes.

Diagnoza:

Konsulta me Mjekun Kardiolog:

 • Mjeku dëgjon ankesat e të sëmurit
 • Mat dhe kontrollon TA (tensionin)
 • Kontrollon mjekimin që është duke marrë i sëmuri

Ekzaminimet që duhet të kryhen për të vendosur një diagnozë përfundimtare janë:


Holter i Tensionit

Matës dhe regjistrues i tensionit të cilin i sëmuri e mban të lidhur 24/48 orë, gjatë aktivitetit të tij normal. Aparati mat dhe regjistron vlerat e TA çdo 30 minuta.


TTE:

Ekokardiografi Trans-Torakale Triplex (2D, Color, Doppler) ose e njohur ndryshe si Eko e Zemrës. Me këtë ekzaminim shihet:

 • Nëse ka trashje të mureve të zemrës, zmadhim të rrënjës së aortës dhe aortes ascendente (ngjitëse).
 • Nëse ka dëmtime në valvulat e zemrës, sidomos në atë të aortës.
 • Duke parë dëmtimet që ka dhënë në zemër tensioni i lartë, mund të përcaktohet nëse sëmundja ka përparuar apo është në fillimet e saj.


Ekografi Abdominale

Eko e barkut. Ky ekzaminim kryhet për të përjashtuar sëmundjet e tjera që mund të shkaktojnë tension të lartë. Këto sëmundje mund të jenë: të Veshkave, ngushtime të lindura të Arterieve që furnizojnë Veshkat me gjak, Sëmundje të Gjëndrës Mbiveshkore.


Ekografi e Tiroides

Ky ekzaminim kryhet për të kontrolluar Gjëndrën e Tiroides, si shkaktare e mundshme e tensionit të lartë.


TSH, Ft3, Ft4

Analizat laboratorike të hormoneve të Tiroides. Analiza gjaku të cilat kontrollojnë parametrat e Gjëndrës së Tiroides.


Lipidograma

Analizat laboratorike të yndyrnave. Analiza gjaku të cilat kontrollojnë parametrat e yndyrnave në gjak, si shoqëruese të shpeshta të tensionit të lartë. Nivelet e larta të tyre rrisin rrezikun e HTA në Zemër dhe në enët e gjakut.


Glicemia/Glicemi 2h pas buke/HbA1c

Analiza laboratorike të sheqerit. Analize gjaku që mat parametrat e sheqerit në gjak: esëll, 2 orë pas buke dhe Hemoglobina e Glukozuar. Diabeti rrit rrezikun e HTA për Sëmundjet e Zemrës dhe enët e gjakut.


Trajtimi:

Pas diagnostikimit me sëmundjen e Hipertensionit Arterial i sëmuri duhet:

 • Të marrë mjekimin me medikamentet përkatëse në mënyrë të rregullt dhe rigoroze. Hipertensioni është një sëmundje që duhet të mjekohet përgjatë gjithë jetës. Dozat e medikamenteve i përcakton mjeku, i sëmuri duhet të zbatojë udhëzimet me përpikmëri.
 • Të zbatojë një dietë ushqimore të shëndetshme, të kufizojë yndyrnat e tepërta dhe sidomos kripën. I sëmuri duhet gjithmonë të mbajë një peshë normale.
 • Të evitojë stresin sa më shumë të jetë e mundur.
 • Të kontrollohet tek mjeku kardilog në mënyrë periodike për të mbajtur të stabilizuar dhe nën kontroll tensionin. Në këtë mënyrë mund të evitojë komplikacione të rënda si insulti cerebral (hemorragjia dhe/ose infarkti i Trurit), Infarkti i Zemrës, dëmtimet e Syrit dhe të enëve të gjakut, dëmtimi i Veshkave (Insufiçenca Renale etj).

Parandalimi:

 • Sëmundja hipertonike e trashëguar është e vështirë të parandalohet. Është e rëndësishme të diagnostikohet shpejt dhe të fillohet mjekimi.
 • Mund të prandalohen pasojat, dhe/ose komplikacionet në tru, në zemër, dhe organet e tjera duke kryer konsultat, ekzaminimet dhe trajtimet e lartpërmendura.
 • Të zbatohen këshillat e mjekut në lidhje me ushqimin, dietën dhe aktivitetin fizik.


 • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.