Refluksi Gastro Ezofageal (GERD)


Mekanizmi i Gerd

Blog

Sëmundja nga refluksi gastroezofageal ose GERD (Gastro Esophageal Reflux Disease) ndodh kur përmbajtja acide e stomakut kthehet në ezofag dhe jep simptoma ose komplikacione. Kjo do të thotë që GERD është një bashkësi e ankesave dhe dëmtimeve të mukozës së ezofagut. GERD është një nga sëmundjet më të shpeshta të tubit tretës.

Kthimi (refluksi) i sekrecioneve të stomakut, sekrecione të cilat janë acide, ndodh:

 • Kur ka një prishje të një ose disa elementëve që pengojnë refluksin (mekanizmin antirefluks)
 • Nga një dobësim i mekanizmave të pastrimit dhe neutralizimit të përmbajtjes së stomakut që kthehet në ezofag.

Shenjat kryesore të GERD janë:

 • Urthi.
 • Regurgitimi (rikthimi i lëngjeve dhe/ose ushqimeve në gojë).
 • Disfagia (vështirësia në kalimin e ushqimeve).
 • Odynofagia (dhimbja gjatë kalimit të ushqimit në stomak).
 • Ndjesia e pështymës si shkumë në gojë.
 • Lëngëzim i shtuar, i thartë dhe/ose i kripur në gojë.
 • Kolla kronike.
 • Asthma.
 • Erozionet (gërvishtjet ose gërryerjet) e dhëmbëve.
 • Sëmundjet obstruktive (bllokuese) të mushkërive.
 • Ngjirja e zërit.
 • Ndjesia e një lëmshi në fyt.
 • Ndjenja e sekrecioneve në fyt që thithen nga hunda.
 • Sinusiti.
 • Otiti i mesëm (sëmundja e veshit të mesëm).
 • Pneumonitë e përsëritura dhe kanceri i laringut.

GERD mund të ketë dhe komplikacione të tjera:

 • Ngushtimi i ezofagut.
 • Transformini i indit të riparuar në mukozë gastrike (Ezofag i Barrett), i cili ka një përqindje të malinjizimit pra të kancerizimit.
 • Transformimi në kancer.
 • Sëmundje si asthma, laringiti dhe kolla.

Diagnoza:

 • Përpara se të vendoset një diagnozë e saktë për GERD duhet të përjashtohen sëmundje të tjera me simptoma të ngjashme:
  • Sëmundjet e Zemrës.
  • Sëmundjet e rrugëve të Tëmthit.
  • Sëmundjen Ulçeroze.
  • Sëmundjet e tjera të Ezofagut.
 • Vizitë Gastro-Hepatologjike.
 • Gastroskopi (Në disa raste me Biopsi).
 • Analiza Laboratorike në gjak:
  • Gjak Komplet.
  • Funksioni hepatik (i mëlçisë): Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, PCR, LDH, GGT, Fibrinogjen, Albuminemi.
  • Funksioni renal (i veshkës): Azotemi, Kreatinemi.
  • Glicemi.
  • INR.
  • Lipidograma: HDL, LDL, Triglicerid, Kolesterol Total.
  • Hekuri në gjak: Sideremi, Ferritinemi.
  • Markerat tumoral: AFP, CEA, Ca 19-9.
 • Analiza Laboratorike në feçe:
 • Ekografi Abdominale.
 • Monitorimi i pH të Ezofagut (matja e pH në nivele të ndryshme të ezofagut).

Trajtimi:

 • Terapia medikamentoze, kohëzgjatja e të cilave kushtëzohet nga grada e dëmtimeve ezofageale.
 • Rregullimi i dietës ushqimore dhe mënyrës së jetesës.
 • Rënia në peshë tek ata që janë mbi peshë është i një rëndësie të veçantë dhe është e padiskutueshme në shërimin e sëmundjes.

Parandalimi:

 • Këshillat dietike dhe të mënyrës së jetesës mund të aplikohen edhe nga pesona që nuk vuajnë nga GERD. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e kësaj sëmundje.
 • GERD nuk mund të parandalohet plotësisht por evidentimi i komplikacioneve të tij është i rëndësishëm në kurimin e sëmundjes që në stadet më të hershme.


 • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.