Kanceri i Mëlçisë


Hepatokarcinoma Primare ose Karcinoma Hepatoqelizore, e cila mund të njihet në gjuhën popullore edhe si “kanceri parësor” jo metastatik i mëlçisë, është një tumor malinj i mëlçisë i cili fillesën e tij e ka po në mëlçi. Pra nuk është rasti i metastazave të përhapura në mëlçi si pasojë e sëmundjeve të tjera malinje të organizmit. Është një tumor mjaft i përhapur dhe gjithmonë në rritje në vendet e zhvilluara. Ai prek 3 herë më shumë meshkujt se femrat dhe zhvillohet zakonisht:

 • Në dekadën e 3-4 të jetës tek Aziatiket.
 • Në dekadën e 5-6 tek Europianët dhe Amerikanët.

Disa nga shkaqet kryesore të tij janë:

 • Cirroza e Mëlçisë e çfarëdolloj gjeneze/shkaku.
 • Hepatiti Kronik Viral i shoqërouar ose jo me Steatohepatitin Jo Alkoolik.
 • Aflatoxina B1 e mykut Aspergillus Flavus që rritet mbi drithëra e ushqime në klimë të lagësht.

Ankesa:

 • Dhimbje shtypëse në kuadrantin e sipërm të djathtë të barkut.
 • Dobësi trupore.
 • Temperaturë.
 • Rënie në peshë.
 • Ndjesia e prekjes së një mase nën harkun brinjor të djathtë ose në stomak.
 • Ënjtje këmbësh.
 • Zverdhje të syve.
 • Kruarje të trupit.
 • Ulje të oreksit.

Diagnoza:

 • Vizitë Gastro-Hepatologjike.
 • Funksioni hepatik (i mëlçisë): Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, PCR, LDH, GGT, Fibrinogjen, Albuminemi.
 • Funksioni renal (i veshkës): Azotemi, Kreatinemi.
 • Glicemi.
 • Elektrolitet (Ca, K, Mg, Cl, Na).
 • INR.
 • Gjak Komplet.
 • Lipidograma: HDL, LDL, Triglicerid, Kolesterol Total.
 • Hekuri në gjak: Sideremi, Ferritinemi.
 • Markerat tumoral: CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125.
 • Ekografi Abdominale.
 • CT Skaner Abdominal dhe të mushkërive me kontrast nga goja dhe venoz.

Trajtimi:

 • Kanceri i Mëlçisë në një mëlçi Jo-Cirrotike kërkon rezeksion (heqje) kirurgjikal.
 • Kanceri i Mëlçisë në një mëlçi me Cirrozë Hepatike kërkon transplant të vetë mëlçisë.
 • Ablacion (heqje) me Radiofrekuence (RFA).
 • TransArterial ChemoEmbolimi (TACE) – Bllokimi i arteries që furnizon me gjak atë masë tumorale.
 • Terapia Palliative – Mjekimi që qetëson vetëm simptomat, përdoret zakonisht kur nuk i jepet dot zgjidhje problemit.

Prognoza ose ecuria e sëmundjes:

 • Jetëgjatësia deri në 5 vjet është e lidhur me stadin në të cilën fillon terapia si dhe me heqjen radikale të tumorit:
  • Pas Transplantit të Mëlçisë: 40-70%.
  • Pas Rezeksionit të Pjesshëm të Mëlçisë: 20-50%.
  • Pas Terapisë Lokale Ablative ( RFA ose TACE): 20-50%.
 • Nga Terapia Palliative, pritshmëritë për jetëgjatësi janë mesatarisht 6-12 muaj.

Parandalimi:

 • Vaksinimi ndaj Hepatitit B.
 • Kujdesi ndaj transmetimit të Hepatitit B dhe/ose C.
 • Evitimi i konsumit të tepruar të alkoolit.
 • Evitimi i kunsumit të tepërt të yndyrnave shtazore.
 • Të ushqyerit shëndetshëm në përgjithësi.
 • Kryerja e një jete aktive, jo sedentare.


 • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.