Sëmundja e Gurëve të Tëmthit


Gurët e tëmthit evidentohen lehtësisht nëpërmjet ekzaminimit Ekografik Abdominal. Në vëndet e zhvilluara gurët e tëmthit gjënden nga 5% deri në 15% të popullsisë me një shpeshtësi më të lartë tek gjinia femërore.

Lëngu i Tëmthit prodhohet nga qeliza e Mëlçisë dhe depozitohet jashtë saj, më saktë në depozitën që quhet Fshikëza e Tëmthit. Ky lëng përbëhet nga uji në 80% të tij. Pjesa tjetër përbëhet nga substanca të ndryshme (kolesterin, fosfolipide dhe acide të tëmthit) në një raport të caktuar. Ky raport bën të mundur që lëngu i Tëmthit të mos formojë gurë. Kur ky raport prishet atëherë shanset për të formuar gurë janë të mëdha.

  Disa faktorë të mundshëm rreziku që mund të ndikojnë në formimin e Gurëve të Tëmthit janë:

 • Trashëgimia.
 • Seksi femër.
 • Shtatëzania.
 • Mbipesha.
 • Diabeti.
 • Çrregullimet e metabolizmit të yndyrnave dhe ushqyerja me yndyrë kryesisht shtazore.
 • Mosha.
 • Medikamentet që përmbajnë estrogjene (hormone femërore) dhe ato që përmbajnë yndyrë.

Ankesat:

  Vetëm tek një numër i vogël personash mund të shfaqen ankesa si:

 • Dhimbje e lehtë nën harkun brinjor të djathtë.
 • Ndonjëherë dhimbje të fortë në formë kolike (e lidhur kjo edhe me dietën).
 • Mos-tolerim i ushqimeve me yndyrë.
 • Jashtëqitje me ngjyrë të zbardhur.
 • Urinë me ngjyrë të errët.

Diagnoza:

 • Vizitë Gastro-Hepatologjike.
 • Ekografi Abdominale.
 • EKG – Elektrokardiogramë.
 • Analiza Laboratorike:
  • Gjak komplet.
  • Funksioni hepatik: Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, CRP, LDH, GGT, Fibrinogjen, Lipidograma
  • Glicemia
  • Azotemia dhe Kreatinemia.
  • INR.

Trajtimi:

 • Shpërbërje e gurëve me valë goditëse.
 • Shkrirje e gurëve nëpërmjet trajtimit afatgjatë me medikamente.
 • Kirurgji mini invazive Laparoskopike (me sondë nëpërmjet disa çpimeve në bark).

Parandalimi:

 • Kontrolli tek mjeku Gastro-Hepatolog për:
  • Personat që kanë histori familjare për gurë të Tëmthit.
  • Personat që përdorin medikamente gurë-formues të Tëmthit.
 • Rënie graduale në peshë.
 • Trajtimi i Diabetit të sheqerit.
 • Kufizimi i medikamenteve që nxisin formimin e gurëve.
 • Evitimi i jetës sedentare, jetës pa lëvizje.
 • Kufizimi në marrjen e yndyrnave shtazore.


 • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.