Kondilomat


Kondilomat janë formacione si kokrriza shumë të vogla të ngritura mbi lëkurë që në shumicën e rasteve gjënden në organet gjenitale. Shkaqet kryesore përfshijnë viruset të cilat transmetohen shpesh me rrugë seksuale.

Ankesat:

 • Kruajtje në kanalin anal dhe rreth tij.
 • Djegie në kanalin anal dhe rreth tij.
 • Ndjenjë e lagështirës në atë pjesë të trupit.
 • Dhimbje gjatë proçesit të jashtëqitjes.
 • Gjakosja, e cila ndodh rrallë.

Trajtimi:

 • Solucione kaustike kur ato janë të vogla.
 • Trajtim kirurgjikal kur ato janë të mëdha.
 • Partneri i të sëmurit me kondilome rekomandohet që të kontrollohet tek mjeku.

Parandalimi:

 • Higjiena personale:
  • Mbajta pastër e pjesës së fundit të zorrës dhe zonës rreth saj.
  • Mos përdorimi i veshjeve të brëndshme të personave të tjerë.
  • Përdorimi i peshqirëve duhet të jetë gjithmonë personal.
 • Evitimi i kontakteve seksuale të pambrojtura.
 • Konsulta me mjekun Gastrolog.


 • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.