Kanceri i Ezofagut


Kemi dy forma të Kancerit të Ezofagut:

 • Carcinoma skuamoze – e cila fillesën e ka nga qelizat e ezofagut.
 • Adeno Carcinoma – e cila fillesën e ka nga qelizat e stomakut.

Ankesat:

 • Vështirësi në kalimin e ushqimit (disfagia) si me ushqimet e forta ashtu dhe me ato të lëngëta.
 • Mungesë oreksi.
 • Rënie në peshë.
 • Dhimbje gjatë kalimit të ushqimit nëpër ezofag (odynofagia).
 • Dhimbje gjoksi, në disa raste e përhapur edhe në shpinë.
 • Humbje e zërit si pasojë e paralizës së kordave të zërit.
 • Kollë dhe Pneumoni.
 • Ngjirje të zërit.
 • Lemzë.

Diagnoza:

 • Gastroskopi me biopsi, e cila është e pazëvëndësushme për diagnozën e këtij kanceri.
 • Analiza laboratorike:
  • Gjak komplet.
  • Bilirubinë Direkte / Totale, SGOT, SGPT, ALP.
  • Azotemi, Kreatinemi.
  • INR.
  • Gilcemi.
  • Fibrinogjen.
  • Proteine totale.
  • Albuminemi.
  • PCR.
  • Sideremi, Ferritinemi.
  • PCR, LDH.
  • CEA, AFP, Ca19-9.
 • Skaneri (CT) i kraharorit dhe i abdomenit.
 • Eko-Endoskopi (EUS) me rezolucion të lartë, e rëndësishme për të parë sa i shtrirë është tumori në shtresën e murit të ezofagut dhe në gjëndrat përreth. Kjo tek ata të sëmurë që janë kandidatë për ndërhyrje kirurgjikale.
 • Tomografi me emetim të pozitroneve (PET), e cila ndihmon në identifikimin e metastazave në distancë nga ezofagu.

Trajtimi:

Trajtimi i të sëmurit nga ky lloj kanceri është kompleks dhe inter-disiplinor, që do të thotë se trajtimi bazohet në konsulta të zgjeruara me pjesëmarjen e disa specialiteteve.

 • Ndërhyrja kirurgjikale.
 • Kimioterapia.
 • Radioterapia para ose pas operacionit.
 • Për rastet tepër të avancuara aplikohet trajtim endoskopik palliativ (jo radikal por lehtësues):
  • Zgjerimi endoskopik.
  • Lazeri endoskopik(ND-YAG).
  • Koagulimi me argon plazma.
  • Rezeksioni mukozal endoskopik (EMR).
  • Diseksioni submukozal endoskopik (ESD).
  • Terapia me fotodinamikë (PDT).
  • Vendosja endoskopike e stentëve plastike ose metalike.

Parandalimi:

Parandalimi i kancerit të ezofagut, si çdo lloj tjetër i kancerit, është pothuajse i pamundur. Faktorët e mëposhtëm mund të rrisin rrezikun për t’u prekur nga ky lloj kanceri:

 • Konsumimi i duhanit dhe alkoolit.
 • Indeksi i masës trupore mbi 30.
 • Mos konsumimi i zarzavate.
 • Konsumimi i lëngjeve të nxehta.
 • Dieta e varfër me selenium dhe zink.
 • HPV (human papilloma virus) .

Personat që vuajnë nga sëmundjet e mëposhtme janë më të rrezikuar për t’u prekur nga Kanceri i Ezofagut, prandaj kontrolli i rregullt mjekësor është shumë i rëndësishëm:

 • Personat që vuajnë nga Akalazia (pengesa në kalimin e ushqimit).
 • Personat që kanë konsumuar lëndë kaustike.
 • Personat që vuajnë nga sindromi Plummer-Winson (një lloj anemie e shoqëruar me vështirësi në gëlltitjen e ushqimit).
 • Personat që vuajnë nga një sindromë gjenetike që quhet Tylosis (një lloj patologjie e pëllëmbës së dorës dhe e shputës së këmbës).
 • Personat që vuajnë nga Sëmundja Celiake (sëmundje e zorrës së hollë që dëmtohet nga mos zbërthimi i proteinës së grurit).
 • Personat që vuajnë nga Ezofagu i Barrett (sëmundje që ndodh kur mukoza e ezofagut transformohet në mukozë stomaku).
 • Personat që janë operuar nga stomaku. • KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.