Hepatitet autoimune


Hepatiti Autoimun është një nga sëmundjet e rralla kronike të Mëlçisë. Shkaku i kësaj sëmundje është i paqartë. Autoantikorpet që konstatohen në gjakun e të sëmurëve janë më tepër një shprehje e sëmundjes se sa shkaku i saj.

Ankesa:

 • Kruarje.
 • Dhimbje e kyçeve.
 • Zverdhje e syve ose e lëkurës.
 • Lodhje, këputmëri, pafuqi.
 • Ndjenjë bezdisëse nën harkun brinjor të djathtë.

Diagnoza:

 • Vizitë Gastro-Hepatologjike.
 • Analizat laboratorike:
  • Gjak komplet.
  • Urinë komplet.
  • Funksioni hepatik (i Mëlçisë): Bilirubinë Direkte, Bilirubinë Totale, SGOT, SGPT, ALP, PCR, LDH, GGT, Fibrinogjen, Albuminemi.
  • Funksioni renal (i Veshkës): Azotemi, Kreatinemi.
  • Hekuri në gjak: Sideremi, Ferritinemi.
  • INR.
  • Glicemi.
  • Elektrolitet (Ca, K, Mg, Cl, Na).
  • ANA (AntiNuclear Antibodies) – Autoantikorpe ndaj bërthamës qelizore.
  • SMA (Smooth Muscle Antigen) – Autoantikorpe ndaj muskulaturës së lëmuar.
  • LKM (Liver/Kidney Microsomes) – Autoantikorpe ndaj mikrozomeve të mëlçisë dhe veshkave.
 • Ekografi Abdominale.
 • Biopsia për të sqaruar përfundimisht diagnozën.

Trajtimi:

 • Medikamentoz me Kortizonikë.
 • Një medikament tjetër është Azathioprine, e cila mund të përmirësojë sëmundjen dhe mund të çojë në zgjidhjen përfundimtare të saj.
 • Mjekimi mund të duhet të vazhdohet për një kohë të gjatë.

Parandalimi:

 • Nuk ka ndonjë masë parandaluese të veçantë për këtë lloj Hepatiti.
 • Konsultimi me mjekun gastrohepatolog sapo shfaqjen e ankesat e përshkruara më sipër është i domosdoshëm për ta kapur sëmundjen në stadet fillestare.KUJDES! Teksti në këtë faqe është shkurtuar dhe thjeshtësuar për t'u bërë më i kuptueshem nga pacienti mesatar. Ai ka si qëllim informimin e publikut dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zëvendësojë konsultat mjekësore të specializuara.