Check-up Kardiak 4
Për persona të rritur me faktorë rreziku
për Sëmundje të Zemrës


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Persona me faktorë madhor rreziku personal, si:

 • Duhanpirja.
 • Hipertensioni Arterial.
 • Yndyrnat e larta në Gjak.
 • Diabeti.

Të gjitha moshat:


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Persona me histori familjare për Sëmundje të Zemrës, si:

 • Infarkt Kardiak.
 • Vdekje të papritur.
 • Familjarë të cilët kanë kryer vendosje Stentësh ose By-Pass Aorto-Koronar.

Të gjitha moshat:


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Persona të cilët vuajnë nga Sëmundje të tjera të cilat mund të ndikojnë në Sistemin Kardiovaskular, si:

 • Sëmundje të Veshkave.
 • Sëmundje Tumorale.
 • Sëmundje të Gjëndrave Mbiveshkore.
 • Sëmundje të Gjëndrave Tiroide.

Të gjitha moshat: