Check-up Kardiak 3
Për sportistë profesionistë


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Persona PA ankesa që lidhen me Sëmundjet e Zemrës.
  • Persona PA faktorë rreziku për Sëmundje të Zemrës.
  • Persona PA histori familjare me Sëmundje të Zemrës.
  • Persona të cilët janë ose duan të bëhen sportistë profesionistë.

Analizat e mëposhtme duhen kryer që në moshë të vogël përpara fillimit të aktivitetit intensiv sportiv dhe duhet të përsëriten çdo vit: