Check-up Kardiak 2
Për persona të cilët duan të kryejnë aktivitet fizik


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Persona PA ankesa që lidhen me Sëmundjet e Zemrës.
  • Persona PA faktorë rreziku për Sëmundje të Zemrës.
  • Persona të cilët kryejnë ose duan të kryejnë aktivitet fizik sistematik si, vrap, palestër, not etj.

Mosha 20-30 vjeç:


Mosha 30-40 vjeç:


Mosha mbi 40 vjeç: