Check-up Kardiak 1
Për persona normal pa faktor rreziku


Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Persona PA ankesa që lidhen me Sëmundjet e Zemrës.
  • Persona PA faktorë rreziku për Sëmundje të Zemrës.
  • Persona PA histori familjare me Sëmundje të Zemrës.

Mosha 20-30 vjeç:


Mosha 30-40 vjeç:


Mosha mbi 40 vjeç: