Zorra e Trashë dhe Kanali Anal

Koliti Spastik (Sindromi i zorrës së irrituar)

Koliti Spastik, ose Sindromi i Zorrës së Irrituar përshkruhet si një grup...

Fissura e kanalit anal (çarja e kanalit anal)

Fissura e Kanalit Anal është një çarje gjatësore e këtij kanali e cila në...

Konstipacioni

Konstipacion mund të jetë: • Shpeshtësia e jashtëqitjes më pak se 3 herë në javë...

Kanceri i zorrës së trashë

Kanceri i Zorrës së Trashë, zhvillohet në Zorrën e Trashë dhe në Rektum (10-15cm e fundit të tubit tretës). Në 60% ...

Hemorroidet

Hemorroidet janë enë gjaku në sipërfaqen e brëndshme të kanalit anal. Funksionet e tyre janë: • Të ...

Fistulat perianale

Fistulat janë kanalëza që formohen midis pjesës së fundit të zorrës së trashë ose kanalit anal dhe ...

Divertikujt e traktit tretës

Divertikujt janë deformime, ose zgjerime nga brënda jashtë – në formë xhepi, të shtresës së brëndshme dhe...

Kondilomat

Kondilomat janë formacione si kokrriza shumë të vogla të ngritura mbi lëkurë që në shumicën e rasteve gjënden ...

Sëmundjet inflamatore të zorrës (Koliti Ulçeroz dhe Morbus Crohn)

Sëmundjet Inflamatore të Zorrës në shumicën e rasteve nënkuptojnë Kolit...

Polipet

Polipet janë fryrje ose ngritje të mukozës të cilat zhvillohen në ...