Mëlçia

Hepatiti Kronik, Tipi B

Hepatiti B është një infeksion i shkak-tuar nga virusi i Hepatitit B. Ky virus futet në organizëm nëpërmjet...

Hepatiti Kronik, Tipi C

Hepatiti Kronik i Tipit C është një infeks-ion viral i shkaktuar nga virusi i Hepatitit C, virus i cili futet në organizëm...

Hepatiti nga alkooli

Gjithçka që ne marrim nëpërmjet ushqimit përpunohet në Mëlçi, duke përfshirë këtu edhe alkoolin...

Hepatitet autoimune

Hepatiti Autoimun është një nga sëmundjet e rralla kronike të Mëlçisë. Shkaku i kësaj sëmundje është...

Kanceri i mëlçisë

Hepatokarcinoma Primare ose Karcinoma Hepatoqelizore, e cila mund të njihet në gjuhën popullore edhe si...

Sëmundja e Wilson (sëmundja nga mbingarkesa në bakër)

Sëmundja e Wilson është një sëmundje e cila vjen si pasojë e mbingarkesës ...

Cirroza e mëlçisë

Me Cirrozë të Mëlçisë kuptojmë:
• Shkatërrim të indit dhe strukturës së enëve të gjakut të mëlcisë...

Hemokromatoza (sëmundja nga mbingarkesa në hekur)

Hemokromatoza është një nga sëmundjet metabolike më të ...

Hepatosteatoza joetilike

Hepatosteatoze Joetilike quhet dhjamosja e mëlçisë tek personat që nuk konsumojnë ...