Check-up

Check-up Kardiak 1

Për persona normal pa faktor rreziku


Check-up Kardiak 2

Për persona të cilët duan të kryejnë aktivitet fizik


Check-up Kardiak 3

Për sportistë profesionistë


Check-up Kardiak 4

Për persona me faktorë rreziku për Sëmundje të Zemrës