Pankreasi dhe Rrugët e Tëmthit

Sëmundja e gurëve të tëmthit

Gurët e tëmthit evidentohen lehtësisht nëpërmjet ekzaminimit Ekografik Abdominal. Në vëndet e zhvilluara gurët e tëmthit gjënden nga 5% deri ...


Pankreatitet kronike

Pankreasi është një organ gjëndor i tubit tretës që prodhon:
• Enzima të cilat derdhen në zorrë dhe duoden.
• Hormone të cilat derdhen në gjak.

Kanceri i pankreasit

Kanceri i pankreasit renditet i treti për nga shpeshtësia e tumoreve malinje të tubit tretës, pas kancerit te zorrës së trashë dhe atij të stomakut. Faktorë rreziku që mund të rrisin ...