GASTRO-HEPATOLOGJI
KARDIOLOGJI
INFO MBI SËMUNDJET
DIETA & REKOMANDIME

Check-Up

Kontrollet periodike mjeksore janë më të vlefshme kur janë specifike dhe lidhen direkt me patologji të caktuara dhe/ose me faktorë të ndryshëm rreziku.

GASTRO-HEPATOLOGJI


Kalendar

Kalendari vjetor i punës tregon më së miri ditët e punës vjetore në klinikë. Gjatë fundjavës dhe festave zyrtare jemi gjithmonë mbyllur.

KARDIOLOGJI


Çmime

Në politikat e vendosjes së çmimeve jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm. Ne mundohemi vazhdimisht që ato të mos kalojnë mesataren e tregut.

INFO MBI SËMUNDJET


Punësim

Jemi gjithmonë në kërkim të njerëzve të talentuar dhe të motivuar. Nëse dëshironi të bëheni pjesë e stafit tonë plotësoni këtë formular.

DIETA & REKOMANDIME