Prof. Dr. Efrosina Kajo

Kardiologe

Doctor

Biografia:

Dr. Nina ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë së Përgjithshme në vitin 1979. Në vitin 1980 është emëruar në Klinikën e Kardiokirurgjisë, si pjesë e stafit kirurgjikal për ndërhyrjet në Zemër. Me përfundimin e specializimit pas universitar për Kardiologji në vitin 1985, ajo ka punuar si Kardiologe në Klinikën e Kardiokirurgjisë pranë QSUT për 35 vjet. Në 1995 ka kryer një specializim afatgjatë në një nga 4 qëndrat Kardiokirurgjike më të mëdha të Europës, në Bad Oeynhausen, Gjermani, për Ekografi Kardiake (TTE dhe TEE).


Kontributi i saj 35 vjeçar në Kardiokirurgji ka përfshirë:

 • Diagnostikimin Ekokardiografik të pacienteve për Operacione Kardiake.
 • Vlerësimin klinik dhe Ekokardiografik intraoperator (gjatë ndërhyrjes kirurgjikale) dhe postoperator (pas ndërhyrjes kirurgjikale).
 • Ndjekjen postoperatore afatgjatë, në mënyrë të veçantë tek pacientët me Valvula Artificiale.
 • Ndjekjen intraoperatore dhe postoperatore të pacientëve të operuar me Bypass Aortokoronar.
 • Diagnostikimin dhe ndjekjen e sëmundjeve të lindura të zemrës tek fëmijët dhe të rriturit.


Specialiteti:

 • Kardiologji


Specializimet:

 • Ekokardiografi


Kualifikimet:

 • Profesor


Gjuhët e Huaja:

 • Anglisht, Italisht, Frëngjisht


Fokus Klinik:

 • Ekzaminimi i Valvulave Artificiale të Zemrës
 • Sëmundjet e lindura të zemrës tek fëmijet dhe të rriturit
 • Hipertensioni.
 • Sëmundjet ishemike të zemrës
 • Çrregullimet e ritmit dhe të përçimit.
 • Çrregullimet e yndyrnave


Fokusi në Ekzaminime:

 • TTE – Ekografi Tripleks Kardiake Trans-Torakale
 • TEE – Ekografi Tripleks Kardiake Trans-Ezofageale
 • Ekografi Tripleks e Vazave të Qafës


Formimi Akademik:

 • Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës 1974-1980.


Kualifikime Pas-Universitare:

 • Specializim pas-universitar në fushën e Kardiologjisë pranë Spitalit nr.1 Tiranë, 1983-1985.
 • Kualifikim pas universitar në fushën e Ekokardiografisë(TTE e TEE) në Gjermani ne Herz-und Diabeteszentrum NRW Klinik fur Thorax-und.
 • Kardiovaskularchirurgie, Bad Oeynhausen dhe Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Abteilung Innere Medizin, 1994-1995.
 • Kualifikim pas universitar për “Dopplersonographie der Aorta, Becken und Beine sowie der Arme, die transcranielle etc.” në Gjermani, Praxis fur gefasserkrankungen-Bielefeld, 2002.
 • Kualifikim pas universitar për “Duplex Sonography” të vazave ekstrakraniale, intrakraniale dhe atyre periferike në Gjermani në Herz-und Diabeteszentrum NRW Klinik fur Thorax-und Kardiovaskularchirurgie, Bad Oeynhausen, 2002.
 • Kualifikim pas universitar për Cardio-CT e Cardio-MRT në PrivatPraxis fur Radiologie und Kardiologie, 2006-2007.


Tituj dhe pozicione:

 • Kardiologe në Klinikën e Kardiokirurgjisë, 1980-2016.
 • Pedagoge e jashtme në Fakultetin e Mjekësisë, Kardiologji në Departamentin Anestezi Reanimacion, 1992.
 • Pegadoge e brendshme në Fakultetin e Mjekësisë në katedrën e Fiziologjisë Patologjike, 1996.
 • Titulli “Doktor Shkencash” ne Mjekësi, 1997.
 • Shefe e seksionit të Fiziologjisë Patologjike në Fakultetin e Mjeksisë, 1998 e në vazhdim.
 • Kardiologe, Ekokardiografiste në Klinika Kajo, 1999 në vazhdim.
 • Titulli “Profesor i Asociuar”, 2002.
 • Titulli “Profesor”, 2016.


Anëtarësime:

 • Anëtare e Komisionit për vlerësimin e doktoraturave të Fakultetit të Mjekësisë si dhe specializimeve pas universitare.
 • Anëtare e Urdhërit të Mjekëve te Shqipërisë.
 • Anëtare e Shoqatës Shqiptarë të Kardiologjisë.
 • Zv.Presidente e Shoqatës Shqiptare të Ekokardiografisë.
 • Anëtare e Shoqatës Europiane të Kardiologjisë
 • Anëtare e KEMP-it Tiranë.


Publikime:

 • Botimi i Monografisë – “Ndërlikimet e vonshme në të sëmurët e operuar me proteza valvulare”, 2001.
 • Teksti “Fiziologjia Patologjike” aprovuar nga Komisioni Shkencor i Fakultetit të Mjeksisë për studentët, 2004.
 • Bashkëpuntore në tekstin “Kirurgjia Vazale” për studentët e mjekësisë së përgjithshme dhe pasuniversitare, 2007.
 • Bashkautore në tekstin “Ekokardiografia” për specializantet pasuniversitare në temat “Protezat valvulare, mekanike e biologjike”, “Masat, formacionet, tumoret e zemrës”, 2014.
 • Autore dhe bashkautore në periodikë mjekësorë brenda dhe jashtë vëndit. Rreth 111 referime brenda dhe jashtë vëndit; 19 botime ndër të cilat 9 jashtë vendit.


Projekte shkencore:

 • Bashkëpuntore në projektin e përbashkët me Kryqin e Kuq Italian në fushën e Kardiopediatrisë dhe Kirurgjisë pediatrike. Specifikisht në lidhje me ekzaminimin paraprak dhe diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje të lindura të zemrës, listimin dhe përzgjedhjen e tyre, duke u konsultuar me stafin italian, me qëllim ndërhyrjen kirurgjikale në Itali e aktualisht vetëm në Shqipëri, 1995 e ne vazhdim.
 • Drejtuese e projektit “Polimorfizimi i citokromit P450 ne pacientet kardiovaskulare te trajtuar me clopidogrel” të kryer nga sesioni i Fiziopatologjise, 2010-2011.
 • Drejtuese e projektit “Investigimi i biomarkerave prognostike në pacientë pas kirurgjisë kardiotorakale” të kryer nga sesioni i Fiziopatologjisë, 2012.
 • Bashkëpuntore shkencore në projektin me titull “Investigimi i lidhjes së polimorfizimit të citokromit CYP2C19 me Diabetin Melitus Tip 2”, aprovuar nga dekanati i Fakultetit të Mjekësisë dhe Rektorati UT, 2011 e në vazhdim.
 • Bashkëpuntore shkencore në projektin “Studimi i njohurive, sjelljeve dhe praktikave shëndetësore te nënat e fëmijëve 0-2 vjeç”, 2012 e vazhdim.


Ajo numëron në eksperiencën e saj 42 vjeçare mbi:

 • 50’000 Ekografi Kardiake (TTE).
 • 5’000 Ekografi Kardiake Transezofagale (TEE).
 • 20’000 Ekografi Triplex të Vazave të Qafës, të dokumentuara.