Ezofagu

Refluksi Gastro Ezofageal (GERD)

Sëmundja nga refluksi gastroezofageal ose GERD (Gastro Esophageal Reflux Disease) ndodh kur përmbajtja ...

Kanceri i Ezofagut

Kemi dy forma të Kancerit të Ezofagut:
• Carcinoma skuamoze – e cila fillesën e ka nga qelizat e ezofagut...

Disfagia

Disfagia ose vështirësia në gëlltitje është një nga ankesat më të shpeshta që e bëjnë pacientin të shkojë tek ...

Foetor Ex Oris (Era e Keqe e Gojës) dhe Halitosis (Era e Keqe e Frymës)

Në praktikën e përditshme të Mjekut Gastrolog janë të shumta rastet e pacientëve që ankohen për erën e keqe të gojës...