Zorra e Hollë

Sëmundja e celiakisë

Sëmundja e Celiakisë është një sëmundje imunologjike e lidhur me Glutenin (proteinë e cila gjëndet në...

Malabsorbimi primar

Malabsorbimi është keqthithja e produkteve të tretura ushqimore nga zorra. Malabsorbimi mund të vijë: ...

Diarrea

Me diarre përkufizohen rastet kur:
•Shpeshtësia e jashtëqitjes është 3 ose më shumë herë në ditë...