Dr. Rajmonda Kolpepaj

Dr. Rajmonda Kolpepaj

dr rajmondaSpecialiteti: Mjeke Laboratori Klinik – Biokimik

Gjuhët e Huaja: Anglisht, Italisht

Formimi Akademik

 • Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, 1995-2001.

Kualifikime Pas-Universitare

 • Specializim pas-universitar në degën Laborator Klinik-Biokimik, pranë Qëndrës Spitalore Universitare Tiranë ”Nënë Tereza”, 2003-2006.

Tituj / Pozicione

 • Mjeke e Përgjithshme pranë Qëndrës shëndetësore “ZEJMEN” Lezhë, 2001-2003.
 • Mjeke, status vullnetar, pranë Shërbimit të Laboratorëve QSUT ”Nënë Tereza”, Laboratori Klinik-Biokimik, 2006.
 • Pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Infermierisë, Tiranë, 2004-2008.
 • Pedagoge pranë Institutit “Fryma e Shenjtë”, Tiranë, 2006-2009.
 • Pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Kristal” në lëndën e Sëmundjeve të Brendshme, 2008
 • Pedagoge e brendshme në Departamentin e Lëndëve Paraklinike pranë Fakultetit të Infermierisë të Universitetit të Tiranës, 2009.
 • Pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Mjekësisë në lëndën e Biokimisë mjekësore, 2010- 2011.
 • Pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Kristal” në lëndën e Biokimisë mjekësore, 2010- 2011,
 • Pedagoge efektive pranë Universitetit të Mjekësisë, Fakultetit Shkencave Mjekësore Teknike, 2009 e në vazhdim.
 • Mjeke Laboratori, dhe Drejtues Teknik i Laboratorit pranë “Klinika Kajo”, 2012 e në vazhdim.

Anëtarësime

 • Anëtare e ASOLAM – Shoqatës së Biokimisë Klinike dhe Mjeksisë Laboratorike Shqiptare.
 • Anëtare e BCLF – Federatës Ballkanike të Larboratorit Klinik.

Publikime

 • Bashkautore e librit Biokimia Klinike për studentet e Fakultetit të Inferimierisë, 2007.
 • Autore e parë në artikullin “Anthropometric and Immunological Effects of Antiretroviral Therapy in Albanian Adults” në revistën International Journal of Science and Research, 2014
 • Autore e parë në artikullin “Association of Highly Active Antiretroviral Treatment For Hiv disease and Metabolic Issues” në revistën Academic Journal of Interdesciplinary Studies, 2015.
 • Autore e parë në artikullin “Body mass Index and CD4 T Lymphocyte Count Correlation in Hiv Infected Patients Treated with ARV”, në Buletinin Mjekësor të Fakultetit të Mjekësisë, 2015.
 • Autore e parë “Effects Of ARV Therapy On Apo Lipo B, In HIV/AIDS Subjects In Albania”, 2016.
departments: Mjeket
error: Content is protected !!