EZOFAGU

09/10/2017
GERD (Refluksi Gastro ezofageal)

Sëmundja nga refluksi gastroezofageal ose GERD (Gastro Esophageal Reflux Disease) ndodh kur përmbajtja acide e stomakut kthehet në ezofag dhe jep simptoma ose komplikacione. Kjo do të thotë që GERD është një bashkësi e ankesave dhe dëmtimeve të mukozës së ezofagut. GERD është një nga sëmundjet më të shpeshta të tubit tretës.

09/08/2017

Kemi dy forma të Kancerit të Ezofagut:

  1. Carcinoma skuamoze – e cila fillesën e ka nga qelizat e ezofagut.
  2. Adeno Carcinoma – e cila fillesën e ka nga qelizat e stomakut.

09/08/2017

Foetor Ex Oris (Era e Keqe e Gojës) Në praktikën e përditshme të Mjekut Gastrolog janë të shumta rastet e pacientëve që ankohen për erën e keqe të gojës. Disa prej shkaqeve të saj janë:

09/08/2017

Disfagia ose vështirësia në gëlltitje është një nga ankesat më të shpeshta që e bëjnë pacientin të shkojë tek mjeku Gastrolog. Kjo ankesë nuk duhet anashkaluar veçanërisht pas moshës 45 vjeç. Një pacient mbi 45 vjeç me vështirësi në gëlltitje duhet domosdoshmërisht të kryejë ekzaminimin e Gastroskopisë për të përjashtuar një shkak të mundshëm si ai i kancerit të ezofagut.