Diarrea

09/08/2017

Me diarre përkufizohen rastet kur:

 • Shpeshtësia e jashtëqitjes është 3 ose më shumë herë në ditë
 • Fortësia e feçes është e butë ose e ujshme
 • Pesha e jashtëqitjes është e shtuar ( > 200 gr/ditë).

Diarrea klasifikohet në:

 • Diarre akute
 • Diarre kronike (e cila zgjat më shumë se 3 javë).

Shkaqet më të shpeshta mund të jenë:

 • Infeksioze:
  • Nga Bakteret: E.Coli, Salmonela, Yersinia, Campylobakter Jejuni, Shigella, Vibrio Cholera etj.
  • Nga Viruset: Norovirus, Rotavirus etj
  • Protozoare: Entamoeba Histolytica, Giardia lamblia, Kryptosporidien etj.
 • Diarre e induktuar nga marrja e antibiotikëve.
 • Diarre e induktuar nga marrja e medikamenteve të tjera. Disa shembuj janë:
  • Laksativë (kundër kapsllëkut)
  • Zytostatikë(antitumorale)
  • Colchicin (antireumatizmale)
 • Alergji nga ushqimet ose intolerancë ushqimore. Disa shembuj janë:
  • nga Laktoza
  • nga Fruktoza
 • Gjëndje të cilat të çojnë në maldigjestion (keqtretje). Disa shembuj janë:
  • Gjëndje postgastrektomie (të sëmurët të cilët janë operuar nga stomaku).
  • Insufiçenca ekzokrine e pankreasit (pamundësia e daljes së enzimave të pankreasit në zorrë)
 • Sëmundje të cilat çojnë në malabsorbim (keqthithje të lëndëve ushqimore).
 • Sëmundje inflamatore kronike të zorrës si:
  • Morbus Crohn
  • Koliti Ulçeroz
 • Sindroma e Zorrës së Irrituar
 • Adenoma dhe Karcinoma te Kolonit (Kanceri i Zorrës së Trashë)
 • Shkaqe hormonale:
  • Hipertiroza (prodhim i shtuar i hormoneve të tiroides)
 • Neuropatia Diabetike Autoimmune (dëmtime të fijeve nervore nga sëmundja e diabetit)

Diagnoza:

 • Vizita Gastro-Hepatologjike.
  • Anamneza. Disa nga pyetjet që mjeku mund të bëjë janë:
   • Sa kohë ka pacienti me diarre.
   • Shpeshtësia, ngjyra dhe volumi i feçes.
   • Prani e gjakut dhe/ose e mukusit në feçe.
   • Prania e simptomave të tjera shoqëruese si temperaturë, dhimbje barku, dhimbje kyçesh, lodhje trupore.
 • Ekzaminimi objektiv:
  • Ekzaminimi i barkut
  • Gjëndja e hidratimit (e tharjes së organizmit si etja për ujë, lëkurë e rrudhur dhe e thatë)
  • Temperatura
  • Simptoma ekstraintestinale (jashtë tubit tretës)
 • Ekzaminime laboratorike:
  • Feçe gjak okult
  • Feçe për leukocite, për yndyrë, për Elastazë 1, për Clostridium dhe toksinat e tij A dhe B etj.
  • Feçe Parazit
  • Koprokulturë
  • Gjak komplet me Eritrosediment
  • Elektrolitet
  • Kreatinemi
  • Glicemi
  • Amilazemi
  • Lipazemi
  • Ekzaminime serologjike për mikrobe të caktuara
  • Anti-TG2-Ak (tregues për malabsorbimin nga proteina e grurit)
  • TSH (tregues për homonet e tiroides)
 • Ekzaminime endoskopike: Kolonoskopi në disa raste edhe me biopsi, Gastroskopi me biopsi në Duoden.
 • Teste të frymës si për shembull: testi (prova) i tolerancës së Xylose-s, testi i Ureazës.

Trajtimi:

 • Trajtimi me antibiotik kur shkaktari i diarresë është bakter (pas testit të Koprokulturës)
 • Trajtimi me antiprazitar kur shkaktarë janë parazitet
 • Nëse shkak për diarrenë janë antibiotiket apo medikamente të tjera, ndërpritet marrja e tyre ose zëvendësohet marrja e tyre me medikamente të tjera.
 • Terapi specifike për sëmundjet inflamatore të zorrës.
 • Rehidratimi nëpërmjet dhënies së lëngjeve dhe elektroliteve.
 • Marrje e frenuesve të peristaltikës (lëvizshmërisë) së zorrës si për shembull Loperamid. Kjo vetëm për një kohë shkurtër.
 • Trajtimi me Spasmolitike (medikamente) për të qetësuar dhimbjet e barkut.

Parandalimi:

 • Kushtet higjieno-sanitare të ambjenteve ku jetojmë dhe punojmë mund të kryejnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e diarresë.
 • Higjiena personale është shumë e rëndësishme.
 • Marrja pa kriter, dhe pa rekomandimin e mjekut, e antibiotikëve është gjithashtu e pakëshilluar.