Check-up Kardiak 1 – Për persona normal

Kontroll mjekësor i Zemrës për persona që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Persona PA ankesa që lidhen me Sëmundjet e Zemrës.
  • Persona PA faktorë rreziku për Sëmundje të Zemrës.
  • Persona PA histori familjare me Sëmundje të Zemrës.

 

Mosha 20-30 vjeç

 

Mosha 30-40 vjeç

 

Mosha mbi 40 vjeç

error: Content is protected !!