Category: Pankreasi dhe rrugët e tëmthit

09/08/2017

Gurët e tëmthit evidentohen lehtësisht nëpërmjet ekzaminimit Ekografik Abdominal. Në vëndet e zhvilluara gurët e tëmthit gjënden nga 5% deri në 15% të popullsisë me një shpeshtësi më të lartë tek gjinia femërore.

09/08/2017

Pankreasi është një organ gjëndor i tubit tretës që prodhon:

  • Enzima të cilat derdhen në zorrë dhe duoden.
  • Hormone të cilat derdhen në gjak.

09/08/2017

Kanceri i pankreasit renditet i treti për nga shpeshtësia e tumoreve malinje të tubit tretës, pas kancerit te zorrës së trashë dhe atij të stomakut. Faktorë rreziku që mund të rrisin probabilitetin për t’u prekur nga kjo lloj sëmundje janë:

error: Content is protected !!